Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Наші досягнення

 

Результат пошуку зображень за запитом "картинка успехов"

 

Про підсумки роботи
за 2017/2018 навчальний рік
          На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369,  листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 навчального року, проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти», від 27.03.2018 №1/9-185  «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.03.2018 №67 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 22.03.2018 №131 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та  проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу по школі від 23.03.2018 №38 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової  атестації  учнів 4, 9, 12-х класів
 
Н А К А З У Ю:
1. За результатами роботи  школи за 2017/2018 навчальний  рік 
 Мережа закладу 
                На початок  навчального  року              -          176
                На кінець  навчального  року                -           167
                Вибуло за рік                                             -         35
                Прибуло  за рік                                          -         26 (22+4е)
                Дена школа :
                На початок року                                     -            111
                На  кінець року                                      -             106
                Вибуло                                                    -             13
                Прибуло                                                  -             8(4+4е)
                Вечірня школа :                                                  
                На початок  року                        -                         65
                На  кінець року                          -                          61
                Прибуло                                                  -              18
                Вибуло                                                     -             22
                Атестовано                                               -            167            
                Не атестовано                                        -               0    
 Відвідували школу                                               -              167 
 2- індивідуальне навчання
 Не відвідували школу                             -               -
 Травматизм                                              -               -
 Правопорушення                                   -               -
               Денна школа
 Навчаються на:                 початковому рівні      -         -       0
                                            середньому рівні       -               35  %          
                                            достатньому рівні     -               51  %
                                            високому рівні          -                17 %   
                                            не атестовано             - -
           Школа  при  ВК №117(вечірня  школа)   
Навчаються на:                  початковому рівні                    -    0     
                                            середньому рівні       -                  63% 
                                            достатньому рівні     -                  37% 
                                            високому рівні          -                    0
                                            не атестовано             -                   0
  Виконання програм                               -             програму  виконано в повному обсязі  за  рахунок  ущільнення  навчального  матеріалу
Навчання на дому:  2 учнів: 1 середній  рівень        1 достатній рівень
                закінчили школу  ІІІ ступеня            -         13 випускників 12 класу
                Учні – екстерни                                    -         4
Отримали атестати про повну загальну середню освіту – 17(13+4е) учнів.
Отримали базову загальну середню освіту                      – 10 учнів.
1.Робота з кадрами: 
           у школі 21 учитель 
із них:  -   чоловіків -3;  жінок -18
  Двоє  педпрацівників  знаходяться  у відпустці по догляду за дитиною      
 З вищою освітою      -  19 чол.
 без вищої  освіти  -      2 чол.,
 Захарова Т.В. навчається заочно в ХДНПУ  ім.Г.С.Сковороди(магістр)
 Марченко Ю.С. , бібліотекар школи навчається в ХНУМГ(магістр)
за фахом -21.
Вища кваліфікаційна категорія    -   3 чол.
І  кв. категорія                                -   10 чол.
ІІ кв. категорія                                 -    3 чол.
Спеціаліст                                        -    5 чол.
Педагогічне звання „старший  учитель”                -    2 чол.
У класах з заочною формою навчання працює 7 педагогічних працівників : 
 всі мають вищу освіту, працюють за фахом, мають кваліфікаційні категорії: вища – 1 вчитель, І кваліфікаційна категорія - 4 вчителя, спеціаліст – 2;
 «старший учитель» -1.
Усі вчителі  вчасно проходять курсову перепідготовку та атестацію. 
На підставі  рішення атестаційної комісії в 2017/2018 навчальному році вчителі:
- підтвердили  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» -  1;
- підвищили кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»-        1 ;
- підтвердили звання «старший  учитель»   - 1.     
Пройшли курсову перепідготовку -  10.
Соціальний захист здійснюється  згідно законодавства та колективної угоди. 
Педагогічні працівники  отримали грошову винагороду за сумлінне виконання посадових обов’язків .
       Педагогічний колектив школи працював протягом  2017/2018 навчального року над реалізацією науково – методичної проблеми :
«Упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя»
 В школі впроваджуються нові педагогічні технології та передовий педагогічний досвід:“ Формування здорового способу життя як пріоритетний напрямок виховання і навчання учнівської молоді  “,“  Блочне планування  та блочний контроль ЗУН учнів на базі макродидактичної структури уроку із застосуванням новітніх педагогічних технологій  та формування пізнавального інтересу через макродидактичну структуру уроку “,
“ Формування комунікативних  компетентностей  учнів на уроках української мови та літератури “,
“ Виховання особистих якостей школярів їх екологічної культури поведінки у ставленні до навколишнього середовища прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю шляхом впровадження інтерактивних форм навчання на уроках „Я і Україна” „Природознавство”.    
Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямком реалізації модернізаційних реформ  в освіті й одним із суттєвих напрямків в організації та проведенні інноваційного уроку. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес відображено в таблиці: науково - методичні теми  вчителів у 2017/2018 навчальному році:
 
У  2017/2018 навчальному  році  робота в школі здійснювалася відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07 червня 2017 року«Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» ; листа МОНУ № 1/9-325 від 14 червня 2017 року"Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році"; листа МОНУ № 1/9-385 від 12.07.17 року «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів y 2017/2018 навчальному році»;
наказу МОНУ № 1081 від 21.07.2017 року «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»; рішення Колегії МОНУвід 22 липня 2017 року. Протокол № 5/3-2Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; листа МОНУ № 1/9-436 від 09.08.17 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»; листа МОНУ № 1/9-364 від 12.07.16 року"Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році"; листаМОН № 1/11-8269 від 17.08.17 року"Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"; наказу МОН № 1021 від 13.07.2017 року «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» ; наказу МОН від 05.08.2016 № 948«Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»; накаом МОНУ від 14.07.2016 №826«Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» ;переліком навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і у старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2017/2018 навчальному році;листом МОН від 29.10.2007 N 1/9-651«Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;наказом МОНУ від 21.08. 2013 № 1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»(5-9 класи); наказом МОНУ від 13 квітня 2011 року №329«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»(10-11 класи); наказом МОНУ від 03.06.2008 №_496"Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"; наказом МОНУ від 08.04.2015 № 412«Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;наказом МОНУ № 240 від 23 черня 2000«Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів»,відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655;наказом МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів усіх форм власності"; методичного листа щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури(Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580); наказу МОНУ № 841 від 13 червня 2017 року"Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики,хімії, біології, географії, економіки,інформатики, інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році" ;наказу МОНУ № 1112 від 02.08.2017 року"Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році"Протягом 2017/2018 н.р. працювали за навчальними програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою у 2017/2018 навчальному році;наказом МОНУ № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОНУ  №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти; додатком до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи;наказом МОНУ № 804 від 07 червня 2017 року «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
  Наближення країни до Європейського союзу, безвізовий режим, інтеграція у Європейське співтовариство вимагає переосмислення ціннісних орієнтацій у педагогіці, впровадження інноваційних, освітніх технологій та реальних змін у життєвих стандартах. Перед учителем постають нові проблеми, а саме, необхідність постійного поновлення та оновлення професійних знань, умінь та навичок, підвищення науково-педагогічного рівня у роботі з учнями.
2.  Методична   робота  
Методична робота школи базується на досягненнях науки, передового ефективного досвіду; являє собою систему аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової,  науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
У школі діє методична рада,  яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.
Система науково-методичної роботи.
Внутрішньошкільна методична робота  з педагогічними кадрами спрямована на:
формування професійної компетентності;
збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
вироблення інноваційного стилю діяльності;
підготовку вчителів до пошукової діяльності;
залучення до науково-дослідної та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних соціально орієнтованих технологій у навчально-виховний процес.
Основні завдання:
кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів школи;
розробка системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;
вивчення, накопичення, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів-новаторів, нових освітніх технологій та систем;
залучення педагогів до науково-дослідної діяльності.
Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота в нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію ІV етапу науково-методичної проблеми школи  «Упровадження Державних стандартів початкової,базової і повної  загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя».
В школі впроваджуються нові педагогічні технології та передовий педагогічний досвід:
“Формування здорового способу життя як пріоритетний напрямок виховання і навчання учнівської молоді“, “Блочне планування  та блочний контроль ЗУН учнів на базі макродидактичної структури уроку із застосуванням новітніх педагогічних технологій  та формування пізнавального інтересу через макродидактичну структуру уроку “,
“Формування комунікативних  компетентностей  учнів на уроках української мови та літератури “,
“ Виховання особистих якостей школярів їх екологічної культури поведінки у ставленні до навколишнього середовища прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю шляхом впровадження інтерактивних форм навчання на уроках „Я у  світі” „Природознавство”.    
Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямком реалізації модернізаційних реформ  в освіті й одним із суттєвих напрямків в організації та проведенні інноваційного уроку. 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 
 
29.12.2017                                                                                                    
ЗВІТ
 про  стан виховної роботи
в Первомайській загальноосвітній  школі  I-III  ступенів № 1
Первомайської міської ради Харківської області
за І семестр 2017/2018  навчального року
 
         З метою реалізації  основних принципів виховної роботи, виховна робота школи спрямована на підвищення рівня підготовки до життя учнів школи в інформаційному суспільстві, в умовах ринкової економіки; якісне володіння сучасними (інноваційними) методиками і технологіями  виховання; досконалі знання особливостей фізичного і психічного розвитку учнів у кожному віковому періоді; національно-патріотичне виховання відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, протидію пропаганді сепаратизму та антиукраїнської ідеології в системі освіти 
Виховний процес здійснюється згідно з програмою „Основні орієнтири  виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”
Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом  першого семестру навчального року здійснювалися за основними напрямками:
1. Ціннісне ставлення до себе
2. Ціннісне ставлення  до сім’ї, родини , людей
3. Ціннісне ставлення до праці
4. Ціннісне ставлення до природи
5. Ціннісне ставлення до культури та мистецтва
6. Ціннісне ставлення до суспільства  і держави
В основу діяльності школи покладено принцип дитино- та людино центризму, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.
Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:
- створення умов для формування освіченої творчої особистості
- інтеграція в навчально-виховний процес дітей з особливими потребами
- створення умов для саморозвитку дитини.
Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2017/2018 навчальному році  працює 4  класоводи  1-4 класів,  4 класних керівника  
5, 7-9 класів , педагог-організатор.
Теми виступів  класних керівників  на засіданнях шкільного методичного об'єднання :
БІДА О.С. Формування ціннісного ставлення до себе, до родини, до держави і суспільства.
ТРИПОЛКА О.В. Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості.
БАБІНА В.М. Захист проектів «Моя родина»
КУР»ЯНОВА С.О. Формування  високої громадської активності 
та національної свідомості у позакласній роботі
ЧУБУКІН Ю.О. Шляхи та засоби реалізації патріотичного виховання у позаурочній діяльності
ШЕВЧЕНКО І.В. Національно – патріотичне виховання  молодших школярів.
 
Клас ПІБ класного  керівника Тема і форма проведення виховних заходів
1-4 Шевченко І.В.
Мальцева Т.В.
Захарова Т.В.
Лєсніченко В.М. Майстер-шеф.
1-4 Шевченко І.В.
Мальцева Т.В.
Захарова Т.В.
Лєсніченко В.М. Екскурсії до виробництв «Рома» «Терра»
Конкурс малюнків «Наша мрія - вода чиста, земля красива»
5 Бабіна В.М. День Соборності
День козацтва
Тиждень правових знань
7 Кур’янова С.О. “ Світла пам'ять Героям Небесної сотні”- урок мужності
Конкурс плакатів «За здоровий спосіб життя»
Лінійка пам’яті до Дня міста
8 Триполка О.В. Виховний захід до Міжнародного Дня людей похилого віку.
Спортивне свято – турнір з тенісу.
 
9 Біда О.С.   “ Патріоти рідної землі ” –  година спілкування
День пам»яті жертв голодомору
Новорічні свята
 
з/п ПІБ учителя Назва заходу Термін проведення
1 Ампілов
 Олексій Петрович Дискусія  «Україна в період незалежності» Вересень
2 Авдєєва
 Тетяна Онисимівна Брейн-ринг  «Що? Де?Коли? жовтень
3 Припута 
Ганна Яківна Виховна година « Чорнобильський слід на землі, в долях,у душах…» жовтень
4 Червонець Інна Олександрівна
Вечір – реквієм присвячений штучному голодомору в Україні 1932-1933 років 
« Померлим, народженим і ненародженм1933року присвячується…» листопад
5 Чубукін 
Юрій Олексійович Урок мужності « Їх славні імена в літописі Другої світової війни» грудень
6 Шугай
 Ірина Володимирівна Круглий стіл « Шевченківське слово» грудень
 
     Напрямок роботи закладу  як Школи сприяння здоров’ю – „ Здорове дозвілля школярів - невід’ємна складова  здорового способу життя”.  
У школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.
Проведені  класні  години:
«Корисні звички»,
«Захисти себе від ВІЛ»,
«Школа проти СНІДу»,
«Профілактика ВІЛ/СНІД  та вживання наркотичних речовин»,
«Сімейна розмова»( пропаганди здорового способу життя: протиалкогольна програма та залежність від тютюнопаління)
Проведення акції "Міжнародний день відмови від куріння„:  
- класні години; 
- виступ активу «СХІД» школи. 
   Морально-правове  виховання  учнів  школи  реалізовувалося  через  прове-дення  декади   правової освіти у листопаді 2017 року. 
Проведені  такі класні години: «Як дбає про нас держава?», «Інтереси школяра на захисті Вітчизни», «Головний Закон  держави про права дитини», «Повноваження учнівського парламенту», «Я – людина, і цим все сказано!», «Ідею іншого не маєш критикувати, покритикуєш – не буде   ідей», «Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».
       Велика увага приділялась розвитку гендерної рівності. В цьому напрямку проведені заходи серед учнів 7-9(10-12)-х класів нашої  школи. Найкращі такі: 
1. «Гендерна рівність з думкою про учня.»
2. «Що подобається в образах керівника-чоловіка й керівника-жінки. 
Що є неприпустимим для них?»
3. «Яка вона, жінка ХХI століття.»
 В напрямку  ціннісне ставлення до культури та мистецтва були проведені такі заходи, які сприяли вивченню  історії та культури  українського народу:
1. Україна – Стравінський – сучасна музична культура
2. Соломія Крушельницька. Голос, який належав усьому світу.
            За І семестр були проведені такі колективні справи :
“ Свято  Першого дзвоника “, “ Конкурс малюнків на асфальті “, конкурс букетів та композицій  “Мовою квітів” , „Учителю букет підношу я” ,  “Тиждень пам'яті “, присвячений визволенню Первомайщини від німецько-фашистських загарбників, День міста ,  уроки – пам'яті , «Не забудьмо!» ,уроки – пам’яті , присвячені  голодомору 1932-1933 років в Україні, свято “Новорічна казка”.
        Проводилася виховна робота з дітьми  девіантної поведінки, проаналізовано  стан профілактичної роботи з попередження злочинності в мікрорайоні навчального закладу. На кожного такого учня класний керівник заводить спеціальний щоденник спостережень, до якого записує насамперед соціально-психологічну характеристику учнів. У ній відмічає причини виникнення важковиховуваності, у чому вона виявляється, виділяє позитивні та негативні якості особистості, особливості сімейного виховання, намічає засоби виховного впливу на учня. Раз на семестр  робить висновок про досягнуті результати виховної роботи й намічає план подальшої роботи з кожним із таких учнів. Класні керівники вивчають інтереси, здібності, нахили важковиховуваних учнів і залучають їх до роботи в класному колективі.
       Для сімей соціального ризику заплановано ряд бесід на правову тематику. Так, у 8-му класі на виховних годинах (класний керівник Триполка О.В.) провела такі бесіди:  «Права та обов'язки»,  «Права дитини. Конвенція ООН (1989 р.) про права дитини»,а у 9 класі (Біда О.С..) -  «Взаємозв'язок прав і обов'язків. Обов'язки — основа відповідальності», «Правила поведінки у громадських місцях», класними  керівниками 5, 7 класів  проведено бесіди за круглим столом на такі теми:  «Сім'я. Школа. Однолітки»,  «Значення сім'ї у розвитку особистості», «Культура сімейних стосунків».
        Систематично проводиться профілактичний рейд „Урок”, метою якого є виявлення дітей, які не прийшли до школи,   залучення їх до навчання.  В цей же день батькам передається повідомлення про відсутність їх дитини на уроках, з’ясовується  причина такої відсутності. 
      Працюють органи учнівського самоврядування.
Проведена загальношкільна учнівська конференція.  Працює парламент дитячої громадської організації “СХІД”( Співдружність хлопців і дівчат). 
План виховної  роботи на І семестр 2017/2018 навчального року виконано.
   
 
 
 
Директор школи                              Т.С.Черкашина

 

 

 

Наші досягнення у 2016/2017 навчальному році

 

1 грудня в рамках Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в нашій школі були проведена низка заходів на тему

«ВІЛ та СНІД»:

- класними керівниками проведені виховні  заходи "Зупинимо СНІД разом", круглі столи ""СНІД - смертельна загроза людству";

- у фойє школи були розміщені плакати та стенди на відповідну тему;

- всім учням роздавали червоні стрічки, як символ боротьби проти СНІДу.

Учні нашої школи долучились до спільноти небайдужих до цієї проблеми людей.

 Любіть життя, уникайте шкідливих звичок, хай хвороба на ім.’я СНІД не спіткає вас на життєвому шляху.

Ефіменко Владислав, учень 4 класу,  зайняв ІІ місце  у міському конкурсі-плакатів «Діти проти СНИДу».

 

Плакат "Не делай ошибки"                                                                       Ефименко Владислав         

 

Конкурс «Година коду» 

В рамках тижня комп’ютерних наук стартувала глобальна ініціатива «Година Коду» .
«Година Коду» є глобальним заходом, який залучає десятки мільйонів учнів у більш, як 180  країнах світу.

9, 11 грудня 2016року в школі  пройшов конкурс «Година коду» за ініціативи компанії «Майкрософт Україна».

Четверо учасників: Захарова Тетяна, Шевченко Анастасія, Парк Андрій та Єфименко Владислав одержали сертифікати.

   

 

 

p align=